Ontmoeten. 

Soms ontmoet je mensen alsof het zo moet zijn. Ik mocht ontmoeten. Dit is een prachtig gedicht van Niek Stolk.

Ontmoeten…

Is meer dan iemand tegenkomen of bij elkaar zijn. Je ontmoet niet zoveel mensen.
Ontmoeten heeft iets van verwondering en herkenning. De ander is een antwoord op de vraag op iets in jou.

Een echte ontmoeting raakt je. Ze vraagt openheid van jou.

Niet dat je alles moet zeggen tegen de ander, maar wel dat die ander jou iets mag zeggen of vragen.

Ontmoeten is de ander binnenlaten in het huis van jezelf met het risico dat hij of zij ontdekt dat niet alles echt is in je huis, dat je je soms anders voordoet, dat je kwetsbaar bent en soms anderen gewoon napraat.

Iemand ontmoeten is iemand binnenlaten in de binnenste cirkel van je leven.

Hij zal je vragen naar je ervaringen, gewoontes, gevoelens en opvattingen.

Pas als je de ander zo diep laat binnendringen, kun je van een ontmoeting spreken.

Een echte ontmoeting laat sporen na.